Andaç Eğitim Kurumları Andaç Eğitim Kurumları
Ana Sayfa Hakkımızda Bize Başvurun Resimlerimiz Çalışanlarımız İlgili Bağlantılar Kurum Resimleri Programlarımız
Zihinsel Engel Nedir?

ZİHİNSEL ENGELLİLER ENGELLİ NE DEMEKTİR?
Gelişim basamaklarında öğrenme, hareket etme, görme, işitme gibi süreçlerden birisi ya da birkaçında yetersiz olan kişidir.
ZİHİNSEL ENGELLİLİK NEDİR? Gelişimsel dönemler sırasında görülen, uyumsal davranışlarda kalıcı bozukluklarla ortaya çıkan genel zihin fonksiyonlarında ortalamanın anlamlı düzeyde altında olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Doğumdan önce embriyonun gelişiminde, doğum sırasında veya doğum sonrası gelişim sürecinde; çeşitli nedenlerle merkezi sinir sistemini etkileyerek bellek, motor, sosyal olgunluk gelişim ve fonksiyonlarında kalıcı olarak duraklama, gerileme sonucu yaşıtlarından dörtte bir ya da daha düşük veya daha yüksek oranda gerilik oluşturan durum, zihinsel yetersizlik ( zekâ geriliği ) olarak tanımlanmaktadır.
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ, MADDE 4: Zihinsel Yetersizlik: 18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar görülen yetersizlik durumudur, şeklinde tanımlanır. Zihinsel yetersiz çocuklarda normal çocuklara göre yetersizlik görülen alanlar nelerdir? Kendi kendini kontrol etme Tuvalet alışkanlığı kazanma Temizlik alışkanlığı kazanma Öz bakımını yapma İnce ve kaba motor gelişimi Konuşma gelişimi( Telaffuz, sözcükleri yerinde kullanma, cümle kurma ve anlatılanı anlama) Duygusal gelişim( Bulunulan ortama uygun duygusal tepki göstermede yetersizlik)
ZİHİNSEL ENGELLİLERDE SINIFLANDIRMA
1) HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK: Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumudur.
2) ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK: Bireyin temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumudur.
3)AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ve destek hizmet ihtiyacı olması durumudur.
4) ÇOK AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temeL akademik becerilere sahip olmamasından dolayı yaşamı boyunca bakım ve gözetim ihtiyacı olması durumudur.
ZİHİNSEL ENGELİN NEDENLERİ
1-DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER
a) Kalıtsal Nedenler: Akraba evliliği Ailede zihinsel engelli bireylerin bulunması Zekâ engeline neden olan hastalıklar (Down Sendromu, Fenilketenuri, İdrar Bozukluğu, Beyin Felci, Hidrosefali, Mikrosefali gibi) Annenin hamileyken geçirdiği ateşli ve bulaşıcı hastalıklar. Annenin hamileyken doktor tavsiyesi olmadan kullandığı ilaçlar. Annenin hamileyken yetersiz ve dengesiz beslenmesi. Annenin hamileyken sigara ve alkol kullanması.
2-DOĞUM SIRASINDAKİ NEDENLER Erken veya geç doğum Annenin doğum yapmaya biyolojik olarak uygun olmaması Doğumun güç olması nedeniyle yapılan müdahaleler Doğum sırasında çocuğun beynine zarar verecek kazalar ve kanamalar.
3-DOĞUM SONRASI NEDENLER Çocuğun beynine zarar verecek kazalar veya kanamalar Sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel nedenler( Çocuğun yetersiz beslenmesi, uyarıcı eksikliği, ev ortamının çocuğun oynaması ve çevreyi keşfetmesi için uygun olmaması da hafif derecede zihinsel engele neden olabilmektedir.) Bulaşıcı ve ateşli hastalıklar
ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER
Türkiye nüfusunun % 2’lik dilimini Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği olan bireyler oluşturuyor.
EĞİTSEL TANILAMA
Eğitsel amaçla, bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi, eğitsel tanılama sürecidir. Bireyin eğitsel tanılaması Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde oluşturulan eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yapılır.
Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi
1- Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü
2- Özel eğitim öğretmeni
3- Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen
4- Psikolog
5- Eğitim programı hazırlamakla görevli öğretmen
6- Rehber öğretmen
7- Sosyal çalışmacı
8- Aile veya gönderen kaynak temsilci Gereksinim duyulduğunda, odyolog, fizyoterapist, hekim çağrılabilir.
Tanılamada bireyin; *Zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim öyküsü *Tıbbi ve psiko-sosyal değerlendirme raporu *Bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri *Eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi *Eğitim performansı dikkate alınır. Zihinsel engelli bireyin tespiti; Okul müdürleri, her öğretim yılı başında varsa okulunda görevli rehber öğretmen ile işbirliği içinde, sınıf öğretmenlerinden bir duyuru ile sınıflarında; sınıf tekrarı yapmış, okuma-yazma, dört işlemi başaramamış, öğrenme güçlüğü çeken, bütün gelişimlerinde akranlarına göre gerilik gösteren, dikkat ve algılama güçlüğü bulunan, görme veya işitme kaybı olduğundan şüphe ettiği öğrencilerin tespitini yaptırarak, bir liste hazırlar ve listeyi il Rehberlik ve Araştırma merkezine incelenmelerini isteyerek gönderir. Zihinsel engelli bireyin teşhisi; İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanları tespit edilen öğrencileri özür türüne göre incelemeye alır. Yapılan inceleme sonucunda özel eğitime veya kaynaştırma eğitimine alınacak öğrenciler belirlenir, okul idaresi ve rehberlik servisiyle işbirliği yapılarak bu öğrenciler uygun sınıflara yerleştirilir. Yerleştirme ve İzleme Özel eğitim gereksinimleri belirlenerek tanılanmış bireyler için eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından yönlendirme kararı alınır. Özel eğitim hizmetleri kurulu bu bireylerin kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve sınıflara, özel eğitim okul ve sınıflarına yerleştirilmeleri kararını alır.
>>
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Az tiroit salgısı ( kretenlam ) nedeniyle bedeni gelişimleri çok geri kalmış ya da tamamen duraklamış olabilir. Diş deformasyonları daha fazladır. Diş düzeninde belirli anormallikler vardır. Sık sık diş çürümeleri görülebilir. Bedeni gelişim daha ağır bir gelişim takip eder. Akranlarından daha zayıf ve kuvvetsizdirler. Görme ve işitme gibi ek bedeni özürlere daha sık rastlanır. Psiko-devinimsel alanlarda belirli derecede gerilik gösterirler. Büyük ve küçük adelelerini kullanmakta becerisizlik gösterirler. El-göz koordinasyonunu geç ve güç sağlarlar. Basit hareketlerde gerilik, karmaşık hareketlerde belirli gerilik yanında yürüme, hareket etme, oturma, durma ve benzeri fiziki hareketlerde dengesizlik görülür. >>
ZİHİNSEL ÖZELLİKLERİ
Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Fazla sabır ve tekrar gerektirir. En çok sıkıntı çektikleri konular matematiksel işlemlerdir. Bu çalışmalara karşı ilgileri çok geç ve güç gelişir. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler. İlgileri kısa sürelidir. Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir. Konuşmaya geç başlarlar. Konuşma gelişimleri zihinsel engelin derecesi ile orantılıdır. Soyut terim, tanım ve kavramları çok geç ve güç anlayıp kavrarlar. Genelleme yapamazlar. Kazandıkları bilgileri transfer etmekte çok güçlük çekerler. Yeni durumlara uymada zorluk çekerler. Kolayca yorulurlar. Kendilerinden küçüklerle ilişki kurmayı ve oynamayı tercih ederler. Gördüklerini ve duyduklarını çabuk unuturlar, bellekleri zayıftır. Bu çocuklar, verilen bilgi ve uyarıları kısa zamanda unuturlar. uyaranların kalıcı olması fazla tekrarı gerektirir. Yakın zamana ilgi duyarlar, uzak gelecekle ilgilenmezler. Algıları, kavramaları ve tepkileri basittir. Parçadan bütüne doğru öğrenirler. Öğrenme hızları yavaştır. Bu çocuklara her detay ayrı ayrı açıklanır ve istenilen şey somut olarak gösterilirse, zihin karışıklığına meydan vermeden öğretmek kolay olur. Somut şeyleri daha kolay ve ve iyi kavrarlar. Kavramların somutlaştırılması anlamayı kolaylaştırır. >>
DİL GELİŞİMLERİ
Konuşmaya geç başlarlar Konuşmalarında ses bozuklukları vardır.( Artikülasyon.) Kelime hazineleri zayıftır. Alıcı ve ifade edici dil gelişimi zayıftır. Konuşmaları akıcı değildir. Okuduklarını anlamakta güçlük çekerler. >>
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Kendilerine güvenemezler, genellikle başkalarına dayanmayı tercih ederler. Sabırsızdırlar, kolaylıkla cesaretleri kırılır. Ufak tefek engeller karşısında yılgınlık gösterirler. Bir amaca ulaşmak için kuvvetli duygular hissetmezler. Geç ve güç dostluk kurarlar, dostlukları kısa sürelidir. Sorumluluk almaktan kaçınırlar. Birlikte oldukları kişilerin duygu ve düşüncelerine ilgi duymazlar. Kendi kendilerine bir işe başlama ve devam etme arzusu göstermezler. Duygu ve düşüncelerini ifade etmede başarısızdırlar. Bağımsız hareket etmekten çekinirler. Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler. Bir işi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar. Her etkinlikte yapabileceği yerden başlamak ve ilerlemek son derece önemlidir. Böylece çocuğu, düşebileceği yılgınlık ve panikten kurtarmak mümkün olur. >>
SOSYAL ÖZELLİKLERİ
Kendilerinden küçükler ile ilişki kurmayı ve oynamayı tercih ederler. Bu çocukların konuşma, zekâ, ilgi, sosyal ve bilgi seviyeleri akranlarından geri olduğu için kendi seviyelerinde anlaşabileceği takvim yaşları küçük normal zekâ seviyesindeki çocuklarla oynarlar. Yakın çevresindekilerle kolay dostluk kuramazlar. Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına bağımlı olmak eğilimindedirler. Genellikle fiziki görünüşlerinde, giyimlerinde farklılıklar gösterirler. Nezaket ve görgü kurallarına uymada gerilik ve zorluk gösterirler. Hangi davranışların uyumlu olduğunu öğrenmesi için uygun yaşantılardan geçmesi gerekir. Sosyal bakımdan birçok uyumsuz davranışları vardır. Sosyal durumlara kendi kendilerine uymada zorluk çekerler. Anlayış ve bol sosyal yaşantılar sağlamak uyumu arttırıcı etmenlerdir. Sosyal faaliyetlere karşı ilgileri azdır. Sosyal ilişkilerde bencildirler. Davranışlarında her şeyin kendilerine ait olmasını isterler, paylaşımcı değildirler. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler. Sorumluluk almaktan çekinirler. Bunda kendilerinde grubu yönetecek yeterliliği ve güveni görmemeleri ve sınırlı sosyal yaşantılara sahip olmaları önemli rol oynayabilir. Kuralları zor olan oyunlara ve faaliyetlere katılmazlar. >>
İŞ VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
Yaşıtları gibi kendilerinin en iyi yapabilecekleri bir iş sahibi olma ihtiyacındadırlar. Bu çocuklarda birçok işleri yapabilir, iş ve meslek sahibi olabilirler. Monoton işleri yapmaktan hoşlanırlar. Bir etkinliği, bir işi basit kısımlara ayrılarak öğrenmek isterler. Gerekli eğitim ve iş disiplini verildiğinde iş kurallarına bağlılık gösterirler. Başarılı olduklarında ve olumlu pekiştirme aldıklarında kendileriyle gurur duyarlar. Normal zekâ düzeyindeki çocuklardan daha yavaş düşünürler ve kavrarlar. Sözel açıklamalar onlar için çok anlamlı değildir. İşi uygulayarak göstermek ve uygulatarak öğretmek gereklidir. İşe başlatılmaları çok zaman alır ve sabır ister. Diğerlerinin kısa zamanda yakaladığı ve anlatılmadan kendiliklerinden kavradıkları şeyleri bu çocuklara basit yollardan anlatmak gerekir. Bu çocuklar başarısızlığa düştükleri zamanlarda kendilerine kolaylıkla güvenlerini kaybederler. >>
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME
Akademik etkinliklerde yavaş olabilirler ancak yine de kendi yeteneklerini ve yetersizliklerini anlayabilecek düzeye gelebilirler. İlköğretim okullarında, normal yaşıtlarıyla kaynaştırma programına alınabilirler. İlköğretim okullarının bünyesinde açılan benzer özellikteki çocuklardan oluşan özel eğitim sınıflarına yerleştirilebilirler. Bu iki uygulamaya destekleyici olarak özel eğitim merkezlerinin eğitim ve öğretiminden yararlanabilirler. Engel durumu bebeklik döneminde farkına varıldığı takdirde, zihin, dil ve sosyal gelişimde kritik bir öneme sahip olan 0-3 yaş arasında bol uyarıcı, ilgi ve sosyal etkileşimle ilerleme kaydedilmesi mümkündür.

ANDAÇ ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ : Şemsettin Günaltay Cad. Kurudere Sok. No:35 Suadiye - KADIKÖY Tel : 0216 3733400 Faks :0216 3720918- GSM: 0532 133 73 14

FAYDALI LİNKLER

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Andaç Özel Eğitim

MEBBİS